Modernizacja ujęcia wody na ul. Kolejowej - kolejny etap

Trwają prace przy modernizacji SUW Kolejowa